Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Loška komunala je na območju občin Škofja Loka in Železniki izvajalec javne službe:

- zbiranje komunalnih odpadkov.

Javna služba obsega sledeče naloge:

- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, odvoz, sortiranje in začasno skladiščenje,

- vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,

- okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

Prednostne naloge pri ravnanju z odpadki v občinah Škofja Loka in Železniki so:

- vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, skladnega z republiškimi usmeritvami in Odlokom o ravnanju z odpadki,

- učinkovito delo z javnostjo, ki spodbuja aktivnosti občanov pri preprečevanju nastajanja oziroma zmanjševanja količin odpadkov ter njihovih negativnih vplivov na ljudi in okolje,

- vključitev vseh povzročiteljev odpadkov v organizirano oskrbo pri ravnanju z odpadki.

 

       Razporedi odvoza odpadkov v OBČINI ŠKOFJA LOKA:

- odvoz MKO in embalaže v letu 2017

- odvoz bioloških odpadkov v letu 2017

- odvoz stekla in papirja v letu 2017

-  odvoz odpadnih nagrobnih sveč (ONS) v letu 2017

LETNI PROGRAM ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka za leto 2017

Razporedi odvoza odpadkov v OBČINI ŽELEZNIKI:

-  odvoz MKO in embalaže v letu 2017

- odvoz bioloških odpadkov v letu 2017

-  odvoz stekla in papirja iz zbiralnic v letu 2017

- odvoz odpadnih nagrobnih sveč (ONS) v letu 2017

LETNI PROGRAM ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Železniki za leto 2017

ZBIRNI CENTER STUDENO

  Več informacij o zbiranju odpadkov in njihovi končni oskrbi

Odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

- papir

- embalažno steklo

- odpadna embalaža

- kosovni odpadek

- nevarni odpadek

- ostanek odpadkov

- biološki odpadek

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov

 

 

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 041 375 311
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112


© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja