Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Loška komunala je na območju občin Škofja Loka in Železniki izvajalec javne službe:

- zbiranje komunalnih odpadkov.

Javna služba obsega sledeče naloge:

- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, odvoz, sortiranje in začasno skladiščenje,

- vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,

- okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

Prednostne naloge pri ravnanju z odpadki v občinah Škofja Loka in Železniki so:

- vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, skladnega z republiškimi usmeritvami in Odlokom o ravnanju z odpadki,

- učinkovito delo z javnostjo, ki spodbuja aktivnosti občanov pri preprečevanju nastajanja oziroma zmanjševanja količin odpadkov ter njihovih negativnih vplivov na ljudi in okolje,

- vključitev vseh povzročiteljev odpadkov v organizirano oskrbo pri ravnanju z odpadki.

 

       Razporedi odvoza odpadkov v OBČINI ŠKOFJA LOKA:

- odvoz MKO in embalaže v letu 2021

- odvoz bioloških odpadkov v letu 2021

- odvoz stekla in papirja v letu 2021

odvoz odpadnih nagrobnih sveč (ONS) v letu 2021

LETNI PROGRAM ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka za leto 2021

Razporedi odvoza odpadkov v OBČINI ŽELEZNIKI:

- odvoz MKO in embalaže v letu 2021

- odvoz bioloških odpadkov v letu 2021

odvoz stekla in papirja iz zbiralnic v letu 2021

- odvoz odpadnih nagrobnih sveč (ONS) v letu 2021

LETNI PROGRAM ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Železniki za leto 2021

ZBIRNI CENTER STUDENO

  Več informacij o zbiranju odpadkov in njihovi končni oskrbi

Odpadki in preprečevanje nastajanja odpadkov

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

- papir

- embalažno steklo

- odpadna embalaža

- kosovni odpadek

- nevarni odpadek

- ostanek odpadkov

- biološki odpadek

 

 

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja