Vloge, obrazci in navodila

VLOGa ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH in drugih POGOJEV (VODOVOD, KANALIZACIJA, ODPADKI)

SPLOŠNA VLOGA za pridobitev projektnih in drugih pogojev (GZ)

VLOGA ZA PRIDOBITEV MNENJA (VODOVOD, KANALIZACIJA, ODPADKI)

SPLOŠNA VLOGA za pridobitev mnenja (GZ)

 RAZNI OBRAZCI (VODOVOD, KANALIZACIJA, MKČN)

OBRAZEC za spremembo obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

VLOGA za spremembo plačnika komunalnih storitev

VLOGE ZA priključitev (VODOVOD, KANALIZACIJA)

VLOGA za priključitev na javno kanalizacijo

VLOGA za priključitev na javni vodovod

VLOGA za začasno priključitev na javni vodovod

VLOGa in izjava za kmetijsko gospodarStvo

          VLOGA za oprostitev plačila storitve praznjenja greznic oz. MKČN za KMG

         IZJAVA o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja