O podjetju

LOŠKA KOMUNALA d.d. ŠKOFJA LOKA je družba z dolgoletnimi izkušnjami na področju komunalnih dejavnosti. Družba je registrirana za opravljanje številnih dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše zbiranje, čiščenje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnost deponij, distribucijo plinastih goriv po plinovodni mreži, trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, cevovodni transport, pogrebna in pokopališka dejavnost in druge storitvene dejavnosti.

Od leta 1999 dalje izvajamo lokalne gospodarske javne službe na podlagi koncesijskih pogodb.

V občini Škofja Loka izvajamo naslednje gospodarske javne službe:

  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
  • odlaganje ostankov, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

V občini Železniki izvajamo:

  • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
  • odlaganje ostankov, predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Investicije in investicijsko vzdrževanje izvaja občina, ki je lastnica komunalne infrastrukture, ostale naloge pa naše podjetje.

Zaradi navedene delitve pristojnosti in nalog med občino in nami, se deli tudi prihodek iz plačil položnic.

Izvajamo še pogrebne in pokopališke storitve za pokopališče Lipica.

Naša usmeritev je kvalitetno izvajanje storitev za zanesljivo in redno oskrbo občanov s komunalnimi storitvami.

Naše vodilo je strokovno in odgovorno delo.

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja