Izjava glede velikosti opreme za zbiranje odpadkov za dejavnost

Izjava glede velikosti potrebne opreme za zbiranje posameznih vrst odpadkov na podlagi Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Škofja Loka (UL RS, št. 51/13): Za dejavnost na območju občine Škofja Loka je v 10. členu Tehničnega pravilnika predpisana minimalna velikost opreme za zbiranje odpadkov, v odvisnosti od števila zaposlenih in površine poslovnih prostorov. Če v dejavnosti dejansko povzročate manj odpadkov in za zbiranje dejansko potrebujete manjšo opremo, kot je predpisana s Tehničnim pravilnikom, izvajalcu javne službe (Loška komunala, d.d. Škofja Loka) lahko podate pisno izjavo na obrazcu, izjava za dejavnost, v kateri navedete razloge za zmanjšanje velikosti opreme, oziroma navedete, katero in koliko opreme potrebujete glede na dejansko nastajanje povzročanje odpadkov. Če izjave ne podate, izvajalec javne službe dostavi opremo v predpisani minimalni velikosti. 5. odstavek 10. člena Tehničnega pravilnika: Drugi uporabnik lahko v primeru, če meni, da je najmanjša velikost opreme, določena iz gornje razpredelnice zanj prevelika, poda izvajalcu pisno izjavo na posebnem obrazcu, v katerem navede razloge za zmanjšanje velikosti opreme, oziroma navede, da oprema ni potrebna, ker njegovo delovanje ali dejavnost ne povzroča komunalnih odpadkov.

 
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja