NOVI SKLEPI O CENAH STORITEV OBVEZNE GJS

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 57/2017 so bili 15.12.2017 objavljeni naslednji sklepi: Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Škofja Loka; Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Škofja Loka; Sklep o spremembi Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Škofja Loka; Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Škofja Loka; Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v občini Škofja Loka.

Vsi navedeni sklepi začnejo veljati in se uporabljati 1.1.2018.

 

VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE KOMPETENČNEGA CENTRA ZA RAZVOJ KADROV V VODARSTVU

Loška komunala sodeluje v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Vzpostavljena je tudi spletna stran:  http://www.kockva.si/ kjer si lahko preberete vse informacije o projektu in aktivnostih. 

 

 

Opozorilo uporabnikom pitne vode

Opozorilo uporabnikom pitne vode

iz Javnega loškega vodovoda in vodovoda Rovte Lenart Luša

Uporabnike vodovodnih sistemov opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskr­bite za ustrezno toplotno zaščito le-tega in občasen pretok vode.

Ko se zunanja temperatura spusti pod O °C in tam vztraja večino dneva, je potrebno posebno pozornost posvetiti vodovodnim priključkom. Predvsem preko noči, ko v vodovodnih priključkih ni pretoka vode, v slabo izoliranih vodomernih jaških in vodovodni napeljavi voda lahko zmrzne. Posledica so predvsem poškodovani vodomeri, počene vodovodne cevi in prekinitev pretoka vode.

Upravljavec vodovodnega sistema ne more prevzeti odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so ti v lasti objektov oz.uporabnikov. Stroške zamenjave in popravila vodovodnih priključkov v tovrstnih primerih je dolžan poravnati uporabnik. (14., 24. in 40. Člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Ur. l. RS št. 104/2009 in 6/2015))

Svetujemo vam, da izolirate pokrov in notranjost vodomernega jaška, dodate toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski materiali — stiropor, mineralna volna, celuloza, folija, pena), preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij, ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji (kubični meter vode stane manj kot drago popravilo vodovodne instalacije). Preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi, ipd.), preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani), redno preverjajte stanje vašega vodomera in pregledujte okolico, v katerem je vgrajen vodomer.

V primeru, da bodo nastale na vodomeru kakršnekoli poškodbe, nas obvestite na telefonsko številko 04/5023500 oziroma 031/392725.

 

Prenehanje opravljanja dejavnosti operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in prodaje zemeljskega plina

Obveščamo vas, da z dnem 1.6.2015 prenehamo z opravljanjem dejavnosti operaterja distribucijskega sistema in posledično tudi z opravljanjem dejavnosti dobave zemeljskega plina in se vam zahvaljujemo za dosedanje zaupanje.

Preberite več
 

Zamenjava papirnatega računa za E-račun

Ponujamo možnost pošiljanja računov za komunalne storitve in zemeljski plin na vaš elektronski naslov. Račun, ki ga prejmete v vaš elektronski predal enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Če želite prejemati račun v .pdf in .xml obliki na elektronski naslov, nam to sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  Na navedeni naslov javite tudi vse morebitne spremembe pri poslovanju z E-računi.

V sporočilu navedite vaš elektronski naslov za prejemanje računov in podatke iz zadnje položnice (ime in priimek naslovnika, številko odjemnega mesta in številko plačnika) Vse račune za navedenega plačnika bomo od prejetja zahtevka dalje pošiljali le na naveden elektronski naslov.

 
Stran 1 od 4
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja