ZBIRANJE UPORABNIH RABLJENIH OBLAČIL IN OBUTVE ŠKOFJA LOKA

13. marca 2013 so bili na območju občine Škofja Loka postavljeni 4 dodatni zabojniki za zbiranje uporabnih rabljenih oblačil, obutve, ...

Preberite več
 

INFORMACIJA

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH

(na podlagi 42.a člena Energetskega zakona – Uradni list RS. št. 79/1999 in kasnejše spremembe in dopolnitve)

Dobavitelj zemeljskega plina, LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

Preberite več
 

Kogeneracija na zemeljski plin

kogeneracija_na_zp

Več informacij o sami soproizvodnji toplote in električne energije, njeni prednosti, primernosti, financiranju in primerih dobre prakse lahko dobite na spletni strani: http://www.zemeljski-plin.si/si/kogeneracija_na_zemeljski_plin/kaj_je_kogeneracija_na_zemeljski_plin

 

Portal www.komunala.info

logo_komunala.info

Na portalu www.komunala.info si lahko ogledate arhive stanj vodomerov in plinomerov, lahko pošljete odčitek vodomera ali plinomera za potrebe obračuna po dejanskem stanju, lahko pregledujete prejete račune za svoje odjemno mesto.

Preberite več
   
Stran 5 od 6
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška Komunala, d.d. Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@komunalaskofjaloka.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 18:00
sobota: 08:00 - 13:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja