OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE PREOSTANKA

Z mesecem aprilom je v občini Škofja Loka javno gospodarsko službo obdelave mešanih komunalnih opdadkov in odlaganje preostanka prevzel nov izvajalec, t.j. Saubermacher d.o.o. skupaj s Centrom z ravnanje z odpadki Puconci ...  VEČ

Z mesecem aprilom je v občini Železniki javno gospodarsko službo obdelave mešanih komunalnih opdadkov in odlaganje preostanka prevzel nov izvajalec, t.j. Saubermacher d.o.o., ... VEČ

 

GRADIVO ZA 22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA dne 11.4.2013

Gradivo k 10. točki 22. redne seje občinskega sveta občine Škofja Loka, ki je bila dne 11.4.2013 v zadevi: Predlog sklepa o cenah storitev obvezne občinske g.j.s. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, številka 121/2013 z dne 25.3.2013, ki ga je izdelala Loška komunala d.d. Škofja Loka in dne 28.3.2013 posredovala Občini Škofja Loka ... GRADIVO

 

ZBIRANJE UPORABNIH RABLJENIH OBLAČIL IN OBUTVE ŽELEZNIKI

13. marca 2013 sta bila na območju občine Železniki postavljena 2 zabojnika za zbiranje uporabnih rabljenih oblačil, obutve, ...

Preberite več
 

ZBIRANJE UPORABNIH RABLJENIH OBLAČIL IN OBUTVE ŠKOFJA LOKA

13. marca 2013 so bili na območju občine Škofja Loka postavljeni 4 dodatni zabojniki za zbiranje uporabnih rabljenih oblačil, obutve, ...

Preberite več
 

INFORMACIJA

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH

(na podlagi 42.a člena Energetskega zakona – Uradni list RS. št. 79/1999 in kasnejše spremembe in dopolnitve)

Dobavitelj zemeljskega plina, LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

Preberite več
 
Stran 5 od 6
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 031 392 725
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112

 

 

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure

BLAGAJNA
vsak delovni dan:
od 7:00 do 15:00
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 12:00 - 18:00
torek: 7:00 - 15:00
sreda: 12.00 – 19.00
četrtek: 7.00 – 15.00
petek: 12.00 – 18.00
sobota: 8:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
ponedeljek: 07:00 - 15.00
torek: 13:00 - 19:00
sreda: 13.00 - 19.00
četrtek: 13:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja