ODVOZ BIO ODPADKOV

Odvoz BIO odpadkov na območju občine Škofja Loka je od 1.10.2013 dalje VSAK PETEK.

 

UVEDBA ZBIRANJA ODPADNE EMBALAŽE "od vrat do vrat" v Škofji Loki

   OBVESTILO o uvedbi zbiranja odpadke embalaže po sistemu "od vrat do vrat" na celotnem območju občine Škofja Loka

 

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE PREOSTANKA

Z mesecem aprilom je v občini Škofja Loka javno gospodarsko službo obdelave mešanih komunalnih opdadkov in odlaganje preostanka prevzel nov izvajalec, t.j. Saubermacher d.o.o. skupaj s Centrom z ravnanje z odpadki Puconci ...  VEČ

Z mesecem aprilom je v občini Železniki javno gospodarsko službo obdelave mešanih komunalnih opdadkov in odlaganje preostanka prevzel nov izvajalec, t.j. Saubermacher d.o.o., ... VEČ

 

GRADIVO ZA 22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA dne 11.4.2013

Gradivo k 10. točki 22. redne seje občinskega sveta občine Škofja Loka, ki je bila dne 11.4.2013 v zadevi: Predlog sklepa o cenah storitev obvezne občinske g.j.s. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, številka 121/2013 z dne 25.3.2013, ki ga je izdelala Loška komunala d.d. Škofja Loka in dne 28.3.2013 posredovala Občini Škofja Loka ... GRADIVO

 
Stran 2 od 4
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00
Zbirni center Studeno
torek: 15:00 - 19:00
četrtek: 15:00 - 19:00
sobota: 08:00 - 12:00

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 041 375 311
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112


© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja