MANJ SVEČ ZA VEČ OKOLJA 2016

Slovenci smo po porabi nagrobnih sveč med vodilnimi narodi v Evropi. Čeprav plamen sveč simbolizira spomin na pokojne, večina sveč po uporabi predstavlja odpadek in kot tak nevarnost za okolje.

https://www.youtube.com/watch?v=WTzO3w2sCD4

 
 

OBVESTILO V ZVEZI Z MKČN (mala komunalna čistilna naprava)

Obveščam vas, da so z 31.12.2015 pričeli veljati novi predpisi, ki urejajo področje MKČN in znižanje okoljske dajatve [Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15 v nadaljevanju Uredba KOV); Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 98/15) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS št. 98/15)] .

V kolikor boste želeli uveljavljati nižjo okoljsko dajatev v višini 90%. Je potrebno na podlagi pravilnika med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE (http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-098-00020-OB~P002-0000.PDF), kateremu obvezna priloga je analizni izvidi o opravljenih meritvah, izdan s strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5), ki je meritve izvedel. Izmeri se kemijska potreba po kisiku (KPK), ki mora biti manjši od 200 mg/l. Analizni izvid, ki je priloga Poročilu o prvih meritvah za MKČN <50PE ne sme biti starejši od 30 dni. 

Na podlagi navedenega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa, naročite analizni izvid med 3. in 9. mesecem po zagonu vaše MKČN. Nato izpolnite poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE, kateremu priložite analizni izvid, ter vse skupaj pošljite na Loško komunalod.d., Škofja Loka ali prinesite osebno na vložišče Loške komunale. Prosimo da priložite tudi izjavo o skladnosti/lastnosti MKČN vaše MKČN, ker jo potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno ministrstvo ter vaš mobilni kontakt, saj moramo naslednje leto po izvedbi/pridobitvi poročila o prvih meritvah z vaše strani izvesti Pregled vaše MKČN skladno z določili Uredbe KOV in pravilnika.

Okoljsko dajatev vam bomo znižali, naslednji mesec po datumu izdelave in prejema poročila o opravljenih prvih meritvah odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije.

 

Prenehanje opravljanja dejavnosti operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in prodaje zemeljskega plina

Obveščamo vas, da z dnem 1.6.2015 prenehamo z opravljanjem dejavnosti operaterja distribucijskega sistema in posledično tudi z opravljanjem dejavnosti dobave zemeljskega plina in se vam zahvaljujemo za dosedanje zaupanje.

Preberite več
 

Zamenjava papirnatega računa za E-račun

Ponujamo možnost pošiljanja računov za komunalne storitve in zemeljski plin na vaš elektronski naslov. Račun, ki ga prejmete v vaš elektronski predal enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Če želite prejemati račun v .pdf in .xml obliki na elektronski naslov, nam to sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  Na navedeni naslov javite tudi vse morebitne spremembe pri poslovanju z E-računi.

V sporočilu navedite vaš elektronski naslov za prejemanje računov in podatke iz zadnje položnice (ime in priimek naslovnika, številko odjemnega mesta in številko plačnika) Vse račune za navedenega plačnika bomo od prejetja zahtevka dalje pošiljali le na naveden elektronski naslov.

 
Stran 1 od 4
Zemlje nismo podedovali od svojih staršev, ampak smo si jo sposodili od naših otrok.

Kontakt

Loška komunala, d.d. Škofja Loka
Kidričeva cesta 43 a
4220 Škofja Loka

UPRAVA in blagajna
04 50 23 500
info@loska-komunala.si
od ponedeljka do petka
od 7. do 15. ure
Zbirni center DRAGA
04 51 31 525

ponedeljek: 07:00 - 15:00
torek: 07:00 - 15:00
sreda: 07:00 - 19:00
četrtek: 07:00 - 15:00
petek: 07:00 - 15:00
sobota: 08:00 - 13:00

DEŽURNI TELEFONI

vodovod: 041 375 311
kanalizacija: 041 750 043
031 841 649
041 648 961
pogrebna služba:  041 648 963
odpadki: 031 318 151
čistilna naprava: 031 713 616

V NUJNIH PRIMERIH KLIČITE 112


© 2012 Loška komunala d.d. Vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani: Modra Ideja